• O te kierunki walczą studenci
    Najwięcej kandydatów ubiega się o miejsca na studiach interdyscyplinarnych. Jak co roku najbardziej popularnymi kierunkami studiów były prawo, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz dziennikarstwo.
  • Każdy, kto zdecyduje się studiować w Wyższej Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego jednocześnie na dwóch wydziałach – prawa i administracji oraz ekonomii i zarządzania, zapłaci tylko 1/4 czesnego za kierunek ekonomiczny.