• Przedsiębiorca prowadzi salon samochodowy – dla celów działalności nabywa od producentów samochody osobowe, które są następnie wykorzystywane jako pojazdy demonstracyjne (do jazd próbnych). Pojazdy te mogą być później odsprzedane klientom. Czy nabywając te samochody od producenta, podatnik ma możliwość pełnego odliczenia VAT?