• Muzułmanie w Mekce
    Zasady wyłożone w Koranie postulują realizację ideału utopii egalitarnej, w której zanikają różnice ekonomiczne między członkami wspólnoty. Realizują one odwieczny ideał plemiennej demokracji lokalnej, będącej zaprzeczeniem całej tradycji instytucjonalnej kultury Zachodu. Islam potępia więc wszelką konkurencję między ludźmi - pisze w DGP Piotr Piętak, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2006–2007.
  • Imigranci
    Policja będzie wypatrywała brodatych mieszkańców Bliskiego Wschodu, a bombę może podłożyć nastolatka. To wśród młodych dochodzi zwykle do konwersji na islam