• Mężczyzna układa monety
    Inflacja w Polsce sięgnęła poziomu 2,6 proc. i jest najwyższa od blisko siedmiu lat. Pierwszy raz od tego czasu jest też powyżej tzw. celu inflacyjnego NBP, co zapewne stanowi powód do zadowolenia w łonie Rady Polityki Pieniężnej. Jej zadaniem jest bowiem tak prowadzić politykę pieniężną, aby inflacja wynosiła 2,5 proc. – tyle wynosi oficjalny cel inflacyjny w Polsce.
  • Polska i Unia Europejska
    Unia Europejska to prawdopodobnie najlepsze, co mogło się Polsce przytrafić po upadku komunizmu i uniezależnieniu się od Moskwy.
  • Portfel, zdjęcie ilustracyjne.
    Mamy w Polsce bardzo niską stopę bezrobocia. Według Eurostatu wynosi ona zaledwie 3,8 proc. Rośnie liczba pracodawców sygnalizujących w ankietach przeprowadzanych przez GUS, NBP i firmy prywatne, że sytuacja na rynku pracy staje się dla nich coraz trudniejsza. Po pierwsze, nie sposób znaleźć nowych pracowników, a po drugie, trzeba coraz więcej płacić. Powszechna staje się obawa, że przy tak niskim bezrobociu wzrost płac będzie przyspieszał, a to prowadzić będzie coraz większą liczbę firm w stronę ruiny, bo nie będą one w stanie przerzucić rosnących kosztów na klientów w formie wyższych cen. Taki scenariusz byłby dla polskiej gospodarki groźny.