W artykule pokazujemy jak to obliczyć na zwykłym kalkulatorze na komórce (bez kalkulatora wynagrodzeń).

Przykład obliczeń dla pensji minimalnej 4300 zł brutto od 1 lipca 2024 r.

Krok 1 - składki na ZUS

Składki na ZUS obliczamy z formuły:

Reklama

4300 zł x wskaźnik 13,71% = razem składki ZUS: 589,53 zł

Składka emerytalna (9,76%): 419,68 zł

Składka rentowa (1,50%): 64,50 zł

Składka chorobowa (2,45%): 105,35 zł

Krok 2 - składka zdrowotna

(4300 zł - 589,53 zł) x 9% = 333,94 zł

Krok 3 – ustalenie dochodu pracownika

4300 zł - 589,53 zł - 250 zł = 3460,47 zł

Krok 4 – zaliczka na podatek dochodowy (PIT 2024 r.)

3460 zł x 12% - 300 zł = 115 zł (po zaokrągleniu)

Krok 5 – wynagrodzenie netto (na rękę)

4300 zł - 589,53 zł - 333,94 zł - 115 zł = 3261,53 zł (netto)

Poniżej wyjaśnienie algorytmu obliczeń przejścia z brutto na netto dla pensji

Założenia:

 • Pensja brutto to wynagrodzenie w umowie o pracę. Algorytm ma pomóc w samodzielnym obliczeniu przez pracownika, ile wynosi jego wynagrodzenie netto w stosunku do kwoty brutto. Dlatego pomijamy wysokość składek społecznych płaconych przez pracodawcę. Są to składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Pracownik złożył PIT-2 i ma prawo do stosowania w trakcie 2024 r. kwoty wolnej od podatku.
 • Pracownik nie uczestniczy w PPK.

Krok 1 - składki na ZUS w 2024 r.

Wzór: pensja brutto zł x wskaźnik 13,71% = składki na ZUS

Składki na ZUS dzielą się na:

 • składka emerytalna: 9,76% z pensji brutto
 • składka rentowa: 1,5% z pensji brutto
 • składka chorobowa: 2,45% z pensji brutto

Krok 2 - składka zdrowotna na 2024 r.

Wzór: (pensja brutto – składki na ZUS) x 9% = składka zdrowotna

Krok 3 – jaki dochód u pracownika

Wzór: (pensja brutto – składki na ZUS – miesięczne koszty pracownicze mogące wynosić 250 zł albo 300 zł) = dochód

Krok 4 – jaka zaliczka na podatek dochodowy do US?

Wzór: Dochód x stawka PIT 12% - miesięczna kwotę wolną od podatku 300 zł= zaliczka na PIT (wynik zaokrąglamy)

Krok 5 – Jakie wynagrodzenie netto (na rękę) w 2024 r.

Wzór: (pensja brutto – składki na ZUS – składka zdrowotna – zaliczka na PIT)

Pigułka informacyjna o minimalnym wynagrodzeniu

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. W 2024 r. wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia będzie wynosić 27,70zł, a od 1 lipca – 28,10zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

 • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., tj. 4242 zł, oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (3490 zł), czyli o 21,5 proc.
 • Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do 4300 zł oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4 proc.
 • Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych

 • Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 r., tj. 27,70 zł, oznacza wzrost o 4,9 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., czyli o 21,5 proc.
 • Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5 proc.

Zgodnie z szacunkiem, liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6 mln.