Po pierwsze empatia, po drugie konkretne działania

Reklama

Wrażliwość na drugiego człowieka, szanowanie jego szczególnych potrzeb, codzienne zrozumienie – bez tego nie może być mowy o społeczeństwie solidarnym. Ale empatia to jedno, konieczne są jeszcze konkretne i mądre działania systemowe. Tylko w „pakiecie” możliwe jest stworzenie państwa i przestrzeni prawdziwie przyjaznej wszystkim, również osobom niepełnosprawnym

To, w jaki sposób traktujemy słabszych, najwięcej mówi o nas samych. Dotyczy to nie tylko pojedynczych osób, ale całego społeczeństwa.

– Naszym wspólnym obowiązkiem, chociaż szczególny nacisk kładę tu naturalnie na nas rządzących, jest troska o słabszych, mniej samodzielnych, o osoby starsze i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wrażliwość i systemowe rozwiązania to recepta na stworzenie państwa i przestrzeni prawdziwie przyjaznej wszystkim. Wiele jest jeszcze do zrobienia, ale wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na co dokładnie będą przekazywane pieniądze?

Na realizację:

• programów rządowych i resortowych, w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia niepełnosprawnych

• zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi

• zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy niepełnosprawnym,

A także na:

• wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności

finansowanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Właśnie dlatego wraz z początkiem 2019 r. powstał Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

SFWON, czyli co?

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych powstał po to, by udzielać wsparcia społecznego, zawodowego, zdrowotnego i finansowego niepełnosprawnym. Ze środków SFWON mogą być finansowane programy adresowane do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Reklama

W pierwszym roku funkcjonowania Fundusz był zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Płacą ją pracodawcy i wynosi ona 2,45 proc. Po wejściu w życie ustawy o SFWON składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym że 0,15 proc. trafia bezpośrednio na Fundusz. Pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększyła się w ten sposób o ok. 650 mln złotych rocznie.

Głównym źródłem finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma być jednak danina solidarnościowa. Będą ją płaciły te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty.

– Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku. Szacujemy, że dzięki temu w przyszłym roku do Funduszu Solidarnościowego trafi ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na Fundusz Pracy rząd przeznaczy na wsparcie w ramach SFWON ok. 1,8 mld zł – tłumaczy minister Marlena Maląg.

W tym roku ze środków SFWON, w ramach ogłaszanego corocznie planu wsparcia, obejmującego dodatkowe działania dedykowane osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom o specjalnych potrzebach, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło 4 programy resortowe:

1. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

2. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

3. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

4. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020.

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Partner