Lewica w czwartek złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zakładający likwidację klauzuli sumienia.

Reklama

Wobec inicjatywy ustawodawczej Lewicy domagającej się zniesienia klauzuli sumienia informujemy, że klauzula sumienia wynika m.in. z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – wskazała Izba na Twitterze. - Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że klauzula sumienia nie obowiązuje w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentek – podkreślono.

Samorząd lekarski zadeklarował ponadto, że "podejmie działania zmierzające do poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki okołoporodowej, tak by przypadki zgonów okołoporodowych ograniczyć do minimum".

Posłanki Lewicy odpowiedziały na stanowisko NIL na piątkowej konferencji prasowej. - Panowie lekarze i panowie lekarki, chcemy dzisiaj od was jasnej deklaracji: po której stronie stoicie? Czy stoicie po stronie kobiet, po stronie swoich pacjentek, czy po stronie klauzuli sumienia, po stronie świętych relikwii - pytała Katarzyna Kotula.

Dodał, że Naczelna Izba Lekarska "nie wydawała oburzonych oświadczeń wtedy, kiedy szkalowani byli lekarze", którzy przeprowadzali zabiegi przerwania ciąży. - Nie pamiętam oburzenia Naczelnej Izby Lekarskiej, kiedy na lekarzy szczuła Kaja Godek, szczuło Ordo Iuris - powiedziała Kotula.

Drodzy lekarze, chcemy waszej jasnej deklaracji - co dzisiaj jest dla was ważniejsze: czy jest to leczenie, zdrowie, życie kobiet, ich bezpieczeństwo, bezpieczeństwo waszych pacjentek, czy to po ich stronie stoicie, czy stoicie po stronie klauzuli sumienia i tych wszystkich szpitali, które noszą imię Jana Pawła II i dzisiaj łamiąc prawo nie wykonują zabiegów przerywania ciąży - powiedziała.

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała, że 26 lat, czyli odkąd działa klauzula sumienia, to wystarczająco długo, żeby osądzić na czyją korzyść ona działa. "Przez 26 lat kolejne kobiety są odsyłane ze szpitala do szpitala z kwitkiem, ponieważ nie mogą otrzymać należnego im świadczenia medycznego, jakim jest przerwanie ciąży" - mówiła i oceniła, że miejscem klauzuli sumienia jest kosz.

Reklama

Klauzula sumienia, zawarta w art. 39 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty stanowi, że "lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej".

W art. 30 ustawy wskazano, że "lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia".

Autor: Grzegorz Bruszewski