Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" nagrodzi aktywnych na rzecz społeczności lokalnych seniorów i wolontariuszy w dwóch kategoriach konkursowych: Dobra praktyka UTW - za obecnie realizowany lub zrealizowany w ciągu ostatnich trzech lat projekt uniwersytetów trzeciego wieku na rzecz społeczności lokalnej (np. wolontariat seniorów, współpraca międzypokoleniowa, projekty obywatelskie) i Wolontariusz UTW - za działania słuchaczy UTW powyżej 50. roku życia na rzecz wspólnoty lokalnej lub ciekawą formę współpracy osób młodych z UTW. Zgłoszenia były przyjmowane do 13 lutego.

Reklama

W ramach konkursu zostanie też przyznana nagroda publiczności. Na jeden z pięciu projektów, wytypowanych przez jury konkursu - niezależnych ekspertów - w ramach kategorii Dobra praktyka UTW będzie można głosować przez internet od 5 do 11 marca.

Jak powiedziała PAP koordynatorka programu Beata Tokarz-Kamińska z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", do konkursu zgłoszono różne inicjatywy, w tym projekty współpracy UTW ze świetlicami, domami opieki, szkołami, tworzenie wspólnie z młodzieżą filmów, teatr międzypokoleniowy, książka ze wspomnieniami najstarszych mieszkańców. Wśród nadesłanych pomysłów jest też organizacja lokalnej olimpiady sportowej dla osób starszych.

"Chcemy w związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej nagradzać tych, którzy we współpracy z UTW chcą rozwijać swoją pasję i dzielić się nią z innymi" - podkreśliła Tokarz-Kamińska. "Na razie jako społeczeństwo podejmujemy mało takich inicjatyw na tle innych krajów europejskich. W Holandii, Szwecji, wolontariat jest czymś powszechnym, naturalnym" - zaznaczyła.

Konkurs stanowi część programu "Uniwersytety Trzeciego Wieku" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Rozstrzygnięcie nastąpi 19 marca podczas Kongresu UTW w Sali Kongresowej w Warszawie. Laureaci zostaną nagrodzeni statuetkami i dyplomami.

Reklama