Niezależnie do tego, jak trudne decyzje będzie trzeba dziś czy w przyszłości podejmować, ustaliliśmy, że nie dotkną one pokoleń najstarszych - choćby tak czułego punktu, jakim jest waloryzacja emerytur - powiedział szef rządu w poniedziałek na warszawskim Torwarze.

Reklama

To mogę zagwarantować, bo zdaję sobie sprawę, że w czasach kryzysu właśnie ci, którzy bywają bezbronni z racji wieku - najmłodsi i najstarsi - nie mogą płacić kosztów tego kryzysu. Te słowa tu powinny paść - podkreślił Donald Tusk, otwierając trzydniowe spotkanie i targi współorganizowane przez resort pracy.

To solidarność międzypokoleniowa musi być gwarancją bezpiecznego i szczęśliwego życia ludzi, od narodzin do ostatnich naszych dni. Dlatego tak ważne jest, by ta międzypokoleniowość stała się nie tylko hasłem, ale także faktem - mówił premier do uczestników spotkania.

Zapewnił, że rząd będzie szukał środków, które umożliwią działanie na rzecz najstarszych pokoleń wolontariuszom, ludziom aktywnym, szczególnie organizatorom uniwersytetów trzeciego wieku, ale też innym organizacjom pozarządowym. Podał, że na lata 2012-13 na wsparcie dla tych organizacji zostanie przeznaczone 60 mln zł.

Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej i finansowej mogę zadeklarować, że lata 2012-13 to dopiero początek współpracy i wsparcia finansowego dla wszystkich, którzy działają na rzecz międzypokoleniowej solidarności i wsparcia najstarszych pokoleń - podkreślił szef rządu.

Reklama

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że 60 mln zł, o których mówił premier, zostanie rozdzielonych w konkursie pomiędzy organizacje zajmujące się wsparciem osób starszych. Pierwsza część w 2012 r. - to pula 20 mln zł, a w 2013 r. - 40 mln zł.

Reklama

Już został rozpisany konkurs na projekty mające na celu wzrost aktywności osób starszych - powiedział. Zgłaszać można różne projekty związane z edukacją osób starszych, solidarnością między- i wewnątrzpokoleniową, z partycypacją społeczną osób starszych - mówił szef resortu pracy.

Projekty mogą mieć wartość od 20 do 200 tys. zł. Mogą się zgłaszać organizacje pozarządowe, można też tworzyć partnerstwa z samorządami. W ocenie Kosiniaka-Kamysza dobrym przykładem są uniwersytety trzeciego wieku - w Polsce jest ich ok. 400, w których działania jest zaangażowanych ok. 120 tys. osób.

Jest też wiele przedsięwzięć lokalnych, które bez zaangażowania osób starszych nie odbyłyby się. Ważną sprawa jest też wolontariat osób starszych - mamy wolontariat młodzieży, należy wspierać wolontariat osób dojrzałych - przekonywał Kosiniak-Kamysz.

Prof. Władysław Bartoszewski, który jest honorowym ambasadorem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce, mówił do zebranych w hali Torwaru, że przykładami aktywności osób starszych jest ich zaangażowanie w działalność upamiętniającą historię, działania na rzecz potrzebujących czy edukacyjne dla młodszych.

Osoby starsze w odczuciu społecznym to te, które weszły w wiek emerytalny. A w tym wieku można przecież pozostać czynnym przez kolejne 10, 20, czy 30 lat - podkreślał prof. Bartoszewski. Jeśli nawet nie są sprawne fizycznie, to zwykle umysłowo są w stanie dzielić się swoimi doświadczeniami, zamiłowaniami, wiedzą i pasją i przekazywać ją dalej - mówił. Ta forma zaangażowania podtrzymuje aktywność osób starszych i pozwala przekazywać wiedzę młodszym, dzielić się z innymi - mówił.

Prof. Bartoszewski mówił, że sam doświadcza więzi międzypokoleniowej pracując w rządzie, bo premier i ministrowie są w tym wieku, że mogliby być jego dziećmi, a mimo to w kontaktach nie ma barier wynikających z wieku.

Zachęcał do aktywności intelektualnej i fizycznej osób starszych. Mój 57-letni dziś syn mówi czasem "Tata, dlaczego ty tak biegniesz", ja odpowiadam "Synku, ty możesz jeszcze kroczyć, ja już muszę biec" - mówił profesor. Obyśmy chcieli wszyscy biec ku lepszej przyszłości - dodał.

Podczas trzydniowego spotkania w stolicy zostaną zaprezentowane dobre praktyki dot. aktywności osób starszych, doświadczenia organizacji seniorskich, perspektywy aktywnego starzenia, omówiona ma zostać też polityka senioralna w Polsce. Konwencja została zorganizowana przez ministerstwo pracy we współpracy z innymi resortami, w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz uruchomieniem w sierpniu 2012 r. Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, na lata 2012-13.