Np. u policjantów podniesiony został dodatek za stopień, co średnio przyniesie 375 zł podwyżki.

Podwyżka dodatku za stopień u policjantów

Policjanci nie otrzymali podwyżki pensji o 20%. To krzywdząca dla nich teza, że niby kokosy im rząd zafundował. Otrzymali 20% podwyżki kwoty bazowej. W 2023 r. kwota bazowa wynosiła 1740,64 zł. A od 1 stycznia jest to 2088,77 zł. Do tej kwoty 2088,77 zł stosuje się odpowiednie mnożniki. W wielu sytuacjach podwyżka wynosi 600-900 zł. To niewiele (uwzględnijmy inflację), choć i tak lepiej niż cała budżetówka (z wyjątkiem nauczycieli mających 30%-33%).

Pomysł rządu na większe wypłaty dla policjantów - zwiększmy dodatki. Dlatego stawki dodatku za stopień obowiązujące wzrosną o 20%. Rząd proponuje zamianę stawek kwotowych dodatku na mnożnik kwoty bazowej. Szacuje, że średnie uposażenie policjantów wzrośnie o około 375 zł. Wzrasta też podstawa do przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych. Kwota około 90 zł zostanie przeznaczona na zapewnienie regulacji tych dodatków.

Reklama

Podwyższanie kwoty dodatku kontrterrorystycznego i dodatku granicznego

Rząd podniósł kwoty dodatku kontrterrorystycznego i dodatku granicznego dla funkcjonariuszy jako należności nierelacjonowanych względem kwoty bazowej. W 2023 r. funkcjonariusze nabywający prawo do dodatku kontrterrorystycznego oraz dodatku granicznego otrzymali te dodatki w stałej wysokości kwotowej wynoszącej odpowiednio 450 zł miesięcznie oraz 500 zł miesięcznie. Teraz te wartości zostaną zwiększone o 20%. Funkcjonariuszom, którzy spełniają dotychczasowe i obecnie niezmienione przesłanki uzasadniające otrzymanie dodatku kontrterrorystycznego oraz dodatku granicznego, dodatki te będą podwyższone odpowiednio o 100 zł oraz o 90 zł, tj. z kwoty 500 zł do kwoty 600 zł miesięcznie (dodatek kontrterrortystyczny) oraz z kwoty 450 zł do kwoty 540 zł miesięcznie (dodatek graniczny).

Dlatego łączny wzrost uposażenia od 1 stycznia 2024 r. wyniesie ok. 1.359 zł przeciętnie miesięcznie na etat i obejmuje wzrost uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat ok. 785 zł, dodatek za stopień ok. 350 zł, dodatek funkcyjny/służbowy ok. 166 zł oraz pozostałe dodatki ok. 58 zł.