W 12 wojewódzkich urzędach pracy, które odpowiedziały na pytania gazety, ponad 90 firm zgłosiło w I kwartale zamiar zwolnienia niemal 8 tys. pracowników. Przed rokiem działające na ich terenie przedsiębiorstwa brały pod uwagę rozwiązanie stosunku pracy z nieco ponad 4 tys. osób, a zgłoszenia pochodziły od ponad 80 zakładów.

Reklama

Dane GUS - w roku ubiegłym w całym kraju 364 zakłady zgłosiły 30,6 tys. pracowników do zwolnienia – odpowiednio o 6,7 proc. i ponad 47 proc. więcej niż w 2022 r.

Powody planowanych redukcji to przede wszystkim sytuacja gospodarcza, w tym spowolnienie obserwowane w strefie euro, które przekłada się na spadek zleceń, a co za tym idzie kłopoty finansowe rodzimych przedsiębiorców. Rosną jednocześnie koszty prowadzenia biznesu, choćby z powodu wzrostu płac.

Wśród branż zwalniających najwięcej osób są przetwórstwo przemysłowe i sektor IT.

źródło DGP

Reklama

Mapa zwolnień grupowych pracowników w 2024 r. [Wykaz firm]

Scania (700 osób)

Ikea (130 osób)

MM Kwidzyn (110 osób)

Levi Strauss (800 osób)

Infosys (192 osoby)

Zakłady Porcelany Stołowej Karolina (181 osób)

Marelii (130 osób)

ABB (600 osób)

Volvo Buses (400 osób)

Reklama

Com40 (200 osób)

Forte (237 osób)

Signify (130 osób)

Stellantis (468 osób)

Fabryka Marelli (140 osób)

Agora (190 osób)

Carrefour (200 osób)

Neonet (100 osób)

Nokia (800 osób)

Centrum Usług Wspólnych Pepsico (200 osób)

Aptiv Services Poland (370 osób)

Octopus Energy (317 osób)

LM Wind Power Blades (200 osób)

Stomil Olsztyn (500 osób – prawdopodobnie znajdą zatrudnienie w innych jednostkach pracodawcy)

Schwarte Group Milfor (77 osoby)

Źródło: Money.pl

Zasiłek dla bezrobotnych w 2024 r.

Zasiłek dla bezrobotnych ma okres wypłaty 90 dni, 180 dni albo 365 dni (zob. na końcu artykułu).

Zasiłek w pełnej wysokości przysługuje tylko przez 90 dni. Dodatkowo najwyższa wysokość zasiłku jest przeznaczona dla pracowników o stażu 20 lat i więcej.

Np. dla pracownika o stażu 20+ pierwszy okres wynosi 90 dni. I zasiłek wynosi po podwyżce 1994,40 zł brutto. Od tego odejmujemy 9% składki zdrowotnej (nie ma obciążenia PIT i składkami ubezpieczeniowymi - te ostatnie pokrywa Fundusz Pracy). I mamy 1814,90 zł netto. Ale po upływie 3 miesięcy zasiłek spada do 1566,30 zł brutto. I znów odejmujemy 9% składki i mamy 1425,33 zł netto.

Uporządkujmy te obliczenia dla trzech przypadków w zależności od stażu pracy:

1. Staż pracy krótszy niż 5 lat

Początkowe 90 dni, to 1209,94 zł netto, a po upływie tego okresu zasiłek wynosi 950,22 zł netto.

2. Staż pracy od 5 lat do 20 lat

Początkowe 90 dni, to 1512,42 zł netto i następnie jest 1187,73 zł netto.

3. Staż pracy powyżej 20 lat

Początkowe 90 dni 1814,90 zł netto i następnie 1425,33 zł netto.

Na jaki okres jest przyznawane prawo do zasiłku?

Okres pobierania zasiłku wynosi:

  • 180 dni – jeśli mieszkasz na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
  • 365 dni – jeśli:
  • mieszkasz na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • masz powyżej 50. roku życia oraz posiadasz co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Ciebie lub
  • samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Zasiłek zostanie pomniejszony o odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, jeśli zarejestrujesz się w urzędzie i nabędziesz do niego prawo w okresie, za który przysługuje.