Składki osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosną w 2025 r. o 154,42 zł do poziomu 1754,74 zł miesięcznie (bez ulg i składki zdrowotnej).

Źródło informacji: Łukasz Kozłowski Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, członek Rady Nadzorczej ZUS.

Reklama

Standardowe składki przedsiębiorców są bowiem obliczane od podstawy wymiaru wynoszącej 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która została przyjęta w pracach nad ustawą budżetową na dany rok.