Co trzeci senior nie zastanawiał się nawet, jaką kwotę chciałby co miesiąc dodatkowo dostawać z tytułu umowy dożywocia. Ci, którzy się deklarowali, mówili o 300 – 1000 zł.

Reklama

32 proc. ankietowanych uważa przy tym, że hipoteka odwrócona jest rozwiązaniem wyłącznie dla osób samotnych, które nie mają spadkobierców, natomiast 9 proc., że jest ona najkorzystniejsza dla osób, które uzyskują niewielką emeryturę. Podkreślali przy tym, że przeszkodą do skorzystania z tego rozwiązania jest przede wszystkim strach przed brakiem akceptacji tej decyzji przez dzieci, które mimo że nie pomagają im finansowo, liczą, że odziedziczą mieszkanie.

Do tej pory tylko jedna osoba wycofała się z zawartej umowy, oddała pieniądze i z powrotem stała się właścicielką mieszkania. Nie miała krewnych, którzy odziedziczą po niej mieszkanie, a do podjęcia tej decyzji namówiły ją sąsiadki – wskazywał Robert Majkowski, prezes FH Dom SA.

Prace nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym wciąż trwają – równolegle w resortach finansów i gospodarki. Projekt przewiduje możliwość wypłacania seniorowi określonej kwoty tylko przez pewien okres, a zawarta umowa nie będzie od razu przenosić na instytucję finansującą własności jego mieszkania.